top of page

עורב לבן- הסרט: עין האמת - הסתננות הדתות ועיוותם: אני רוצה להציע לכם, מה שחקרתי בהרבה זמן, ושכל אחד היבחר את מה שהוא מרגיש​ אני לא כאן כדי לשכנע אתכם, אני כאן כדי להגיד לכם עוד זווית שראיתי בדרך



1,125 views0 comments

Comments


bottom of page